Lékařské výkony prováděné na žádost pacienta
nehrazené ze zdravotního pojištění

Výkon
Cena
Pracovnělékařské prohlídky kat. 1
700 Kč
Pracovnělékařské prohlídky kat. 2
900 Kč
Vyšetření na vlastní žádost pacienta
700 Kč
Předoperační vyšetření – samoplátce
700 Kč
Vyšetření k řidičskému průkazu
700 Kč
Vyšetření ke svářečskému průkazu
700 Kč
Vyšetření – vůdce plavidla
700 Kč
Prohlídky sportovců
700 Kč
Vyšetření k vyhlášce 50
900 Kč
Vyšetření žadatele ev. držitele střelné zbraně
900 Kč
Vyšetření hasiči kat. 2
900 Kč
Potravinářský průkaz
300 Kč
Práce s dětmi
300 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace
300 Kč
Administrativní výkony
300 Kč
EKG
200 Kč
CRP samoplátci
200 Kč
FOB test samoplátci
350 Kč
Aplikace očkovací látky
200 Kč