Vstupní prohlídky

Provádět by se měly u těchto rizik ohrožení zdraví:

 • obsluha jeřábů, opraváři jeřábů, vazači jeřábových břemen, obsluha transportních zařízení, regálových zakladačů, pracovních plošin, důlních těžních strojů, stavebních a jim obdobných strojů, trvalá obsluha nákladních výtahů,

 • obsluha řídicích center a velínů velkých energetických zdrojů včetně jaderných a chemických provozů, při jejichž havárii by mohlo dojít k ohrožení zaměstnanců či obyvatelstva a k závažným ekologickým následkům,

 • nakládání s výbušninami, opravy tlakových nádob a kotlů, obsluha kotlů s výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW, obsluha tlakových nádob stabilních a tlakových stanic technických plynů, obsluha a opravy turbokompresorů, chladicích zařízení nad 40 000 kcal (136 360 kJ), obsluha a opravy vysokonapěťových elektrických zařízení, práce na elektrických zařízeních podle jiného právního předpisu,

 • práce v hlubinných dolech,

 • práce ve výškách a nad volnou hloubkou, pokud je jiným právním přepisem stanoveno použití osobních ochranných prostředků proti pádu,

 • práce záchranářů s výjimkou zdravotnických záchranářů,

 • práce v klimaticky a epidemiologicky náročných oblastech zahraničí,

 • hlasová zátěž.

Provádět se nemusí u těchto rizik ohrožení zdraví:

 • práce ve školách a školských zařízeních,

 • činnosti epidemiologicky závažné,

 • obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků a obsluha vysokozdvižných vozíků,

 • řízení motorových vozidel,

 • noční práce.